Levný Golf.cz  »  Podmínky použití

Podmínky použití

Tyto podmínky upravují veškeré vztahy mezi uživatelem a provozovatelem tohoto systému (dále jen služba).

 1. Zodpovědnost za veškeré dodané texty, odkazy, obrázky a jiný obsah nese uživatel služby.
 2. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony ČR. Jsou zakázány odkazy na stránky porušující autorská práva či šířící nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti, rasismu, xenofobii a jiným formám nerespektování práv druhých. Dále je zakázán erotický obsah či odkazy na erotické stránky, urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které je v rozporu s tématickým zaměřením služby.
 3. V textech není povoleno uživateli navádět jiné uživatele k opuštění stránek systému s cílem propagace či nevyžádané reklamy, např. uvedením odkazu na eshopy, bazary atp., případně obdobným, např. slovním popisem vyjma případů sloužící k upřesnění např. zboží v inzerátu atp.
 4. Inzerce je určena pro originální zboží bazarového charakteru – tzn. např. hrané hole, nebo nové starší hole (neaktuální modely) za dobrou cenu atp. Nejedná se o inzerci reklamního charakteru na nový produkt. U inzerce není povoleno stejný inzerát umístit do služby vícekrát než jednou. Zároveň není povoleno inzerovat zboží, které prodávající nemá u sebe a nemůže ho obratem předat, ukázat zájemci (zamezení přeprodejů z ebay, velkosladů atp).
 5. Výslovně je zakázáno inzerovat jakékoli zboží pocházející z nelegální činnosti, padělky, kopie a napodobeniny, které jsou závažným porušením práv výrobce originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou trestní odpovědnost za inzerované zboží a náklady na uhrazení škody, která vznikne jinému uživateli služby případně třetím stranám, nese uživatel služby (inzerent).
 6. Provozovatel systému se zavazuje, že běžné využívání služeb je zdarma, vyjma nadstavbových služeb (individuální funkce, větší počet inzerátů…), kde bude zpoplatnění vždy zvýrazněno a daná funkcionalita bude uživateli zprovozněna až po plném uhrazení poplatku.
 7. Provozovatel systému si vyhrazuje právo smazat či zablokovat (veřejně znepřístupnit) libovolný obsah či uživatele, a to i bez předchozího upozornění. Např. v případě inzerce si vyhrazuje právo smazat inzerát, který obsahuje link odkazující na neexistující zboží či stránky, či odkaz navádějící jiné uživatele k přesunu na jiné stránky (více či méně konkurující zaměření systému). Stejně tak bude smazán inzerát, který nekoresponduje se zaměřením bazaru či porušuje tyto podmínky.
 8. Provozovatel systému může s ohledem na oprávněný zájem rozesílat informační emaily související s provozem služby. Každý uživatel se může přihlásit či odhlásit odhlásit k odběru informačních emailů v „Nastavení“ svého uživatelského účtu, případně přímo z odkazu v patičce daného emailu.
 9. Provozovatel systému si vyhrazuje právo editovat znění vč. nadpisu libovolného příspěvku uživatele a to i bez předchozího či dodatečného upozornění. Provozovatel prohlašuje, že tohoto pravidla bude využíváno především k opravě gramatických chyb, vizuální úpravě inzerátu, doplnění grafiky ap.
 10. Provozovatel systému nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost kódu. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoli škody vzniklé užíváním systému.
 11. Provozovatel systému si vyhrazuje právo kdykoli změnit či inovovat jakoukoli součást systému, či úpravu těchto pravidel bez nutnosti upozornění uživatelů.
 12. Provozovatel systému se zavazuje k ochraně veškerých soukromých údajů uživatele a prohlašuje, že bez vědomí a souhlasu uživatelů nebudou předávány třetím stranám vyjma zákonných důvodů případně důvodu k nezbytnému zajištění služby. Uživatel souhlasí s tím, že všechny údaje vyplněné při registraci či zadávání inzerátu vyjma emailu mohou být zveřejněné v rámci uživatelského profilu či v detailu inzerátu a slouží k provozu služby a k zajištění kontaktu mezi kupci a prodejci. Vybrané aktivity uživatelů systému (uživatelem zadané údaje při registraci včetně IP adresy, obsah inzerátů atp.) jsou po dobu 3 let uloženy a mohou být předány na vyžádání orgánům činným v trestním řízení. Neaktivní uživatelské účty jsou automaticky smazány po 365 dnech od posledního přihlášení uživatele. Uživatel může svůj účet i před uplynutím roční lhůty smazat. Všechny zadané inzeráty jsou standardně v systému uloženy a i po uplynutí své „životnosti“ veřejně dostupné (anonymizovaně) mezi tzv. smazanými inzeráty s cílem možnosti vzájemného porovnávání dlouhodobého vývoje cen.
 13. Přijetím těchto podmínek Uživatel uděluje provozovateli výslovný souhlas s tím, aby obsah jeho inzerátu byl publikován rovněž na partnerských portálech provozovatele, zejména v agregátorech inzerátů. Vložením inzerátu na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci. Třetím stranám nejsou předávány žádné osobní údaje Uživatele.
 14. Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Toto chování je možné zamezit nastavením ve svém internetovém prohlížeči.
 15. Služba používá soubory typu cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky nahrány na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují Službě zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání (např. pro statistická vyhodnocení návštěvnosti webu). Uživatel může zamezit využívání souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči.